Metale kolorowe

MApa strony

Tuleje brązowe Pręty brązowe Blachy ryflowane

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO" informujemy, że;

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest BRONZAMET S.C. z siedzibą w Tychach przy ul. Granicznej 14, NIP: 638-180-66-24, Regon: zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

2. Z podmiotem przetwarzającym dane osobowe (Administratorem) można się skontaktować za pośrednictwem maila: biuro@bronzamet.pl, telefonicznie; +48 723-804-820 lub pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na w/w adres siedziby firmy.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO.

4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • nawiązania i utrzymania relacji handlowej, usługowej świadczonej przez administratora; obsługi składanych zapytań / przesyłania informacji związanych ze sprzedażą produktów/usług,
 • zawarcia i realizacji z Panem / Panią umowy kupna-sprzedaży produktów, usług,
 • wywiązania się z ciążących na Administratorze obowiązkach wynikających z przepisów prawa względem urzędów / instytucji państwowych np. dla celów rachunkowych i podatkowych,
 • ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także w przypadku zaistnienia konieczności obrony przed takimi roszczeniami,
 • analitycznym (lepszego doboru /dostosowania usług/produktów do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi Klienta, budowania wiedzy o naszych kontrahentach.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • reklamowym / marketingowym np. celem dostosowania strony internetowej, produktów do Pana/Pani oczekiwań.

5. Administrator prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pana / Pani danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko osoby reprezentującej / działającej w imieniu firmy, stanowisko),
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres siedziby firmy/Klienta, adres korespondencyjny /dostawy, numer telefonu),
 • dane bankowe (numer rachunku bankowego),
 • dane zakupowe (np. zakupione /sprzedane produkty / usługi),
 • dane lokalizacyjne, ruch na naszej witrynie internetowej (pliki cookies np. w celach marketingowych / reklamowych usprawniających działanie strony www.bronzamet.pl, dostosowanie produktu/usługi do preferencji / potrzeb Klienta).

6. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w systemach informatycznych oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora

7. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych upoważnionymi do ich przetwarzania są podmioty /osoby z którymi współpracujemy; pracownicy Administratora Danych, podmioty obsługujące i wpierające; systemy informatyczne, transportowe, prawne, pocztowe, księgowe, reklamowe, instytucje/organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego praw.

8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • istnienia stosunków handlowych,
 • przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających,
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego,
 • do momentu ich cofnięcia, ograniczenia.

9. Posiada Pan / Pani prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesieniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych do innego Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie GIODO), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do nawiązania, realizacji współpracy pomiędzy firmą Bronzamet a Panem / Panią, wykonania umowy/ zamówienia, przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy/ wykonanie usługi.

11. Administrator Danych współpracuje z firmami Google - Analytics, AdWords, Maps oraz Facebook, które mają na naszej stronie internetowej zainstalowane wtyczki, pliki cookies, umożliwiające optymalizację witryny internetowej, prowadzenie usług marketingowych. Sposób przetwarzania danych wykorzystywane przez partnerów strony internetowej www.bronzamet.pl podlegają ich własnej polityce prywatności. Google wykorzystuje "pliki cookies" - pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę Państwa korzystania z naszej witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Państwa są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W każdym momencie użytkownik może blokować i usuwać pliki cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani / Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, z wyłączeniem partnerów zajmujących się analizą działań i ruchu na stronie internetowej www.bronzamet.pl mogących mieć odmienną politykę prywatności.(Google, Facebook).

13. Administrator Danych nie przekazuje Pana / Pani danych osobowych do państw trzecich, z wyłączeniem informacji zawartych w plikach cookies generowanych przez Google, Facebook na stronie internetowej www.bronzamet.pl, mogących mieć odmienną politykę prywatności.

Klauzula Informacyjna RODO [pdf]

---

Powrót do poprzedniej strony